Subvencions per a la teva empresa

En LinguaTracks ens encarreguem de tota la correcta gestió de cada un dels passos fins a obtenir la bonificació calculada. La teva empresa no s’ha de preocupar de res, nosaltres ho gestionem tot.

fundae-logo

Cada empresa té un crèdit anual disponible que varia en funció del que ha cotitzat per formació professional, així com la plantilla mitjana, de l'any anterior.

En la formació presencial de nivell bàsic, cada alumne/a bonifica 9 €/h sempre i quan que compleixi amb el 75% d'assistència mínim exigit en cada curs.

Cofinançament privat: si la teva empresa té més de 5 treballadors, està obligada a assumir un percentatge sobre el total dels costos que comuniqui a l'aplicació al llarg de l'any. L'aplicació calcularà el cofinançament de la següent manera:

(Costos de formació + costos de salarials) - bonificació aplicada

LinguaTracks cobra el 10% sobre el total bonificat en concepte de gestió. Aquesta quantitat està prevista per la bonificació com a despeses indirectes. Es tracta d'un cost que assumeix la pròpia bonificació i que és retornat a l'empresa. En resum, el cost real per a l'empresa és del 0%.

Contacta'ns!

Administració

+34 639 58 54 39
info@linguatracks.com

Director - Promoció i col·laboració

Robert Wernerowski
+034 651 07 26 19
robert@linguatracks.com